PARETOUME GALANI
Μαριανίνα Κριεζή
Music: Δήμητρα Γαλάνη


אני פורשת


אני פורשת , אני לא יכולה יותר
על הכל תמיד לסלוח
אני יכולה להתמודד עם הדרקונים

עם השקר אני לא יכולה

גם אם אלחם , כלום לא ישתנה
שוב אפגע
שמור על החיים שבניתי לך
ותן לי ללכת , להנצל


אני פורשת , אני מוותרת על חייך
מכל מה שחווינו וחיינו יחדיו אני פורשת
ללא דרישות , על כל המגיע לי


אני פורשת אני מוותרת על חייך
אני מוותרת על התקווה שנסתתדר שוב
אני פורשת
אין לנו מה לומר יותר

אני פורשת

על איזה קשר אתה רוצה שננסה?
ללא סיכוי כלשהו
עם איזה נשק אתה רוצה להלחם?
כאשר האהבה לא מספיקה?


אני פורשת , אני מוותרת על חייך
מכל מה שחווינו וחיינו יחדיו אני פורשת
ללא דרישות , על כל המגיע לי


אני פורשת אני מוותרת על חייך
אני מוותרת על התקווה שנסתתדר שוב
אני פורשת
אין לנו מה לומר יותר
אני פורשת

תרגום נינה ברזילי