EPOMENA FILIA BOFILIO
Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης
Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

הנשיקות הבאות
הנשיקה הראשונה שלך
לא השתוקקתי לה הרבה
קיבלתי אותה כי זה קרה
עוד נשיקה מאוחר יותר
הביא אותך אלי קרוב יותר
הרגשתי צמא , וזה הצליח

ומתוך פחד ופחדנות
קראתי לידידות , אהבה
והרגשתי כאילו אני אשמה
וכך , לא הוצאתי מילה
על כל הנשיקות הבאות
עד האחרונה ( הנשיקה הרחרונה


הנשיקה הכי יפה
היתה
באי אחד מזרחה
מצא אותי מסוחררת
יותר מאוחר ומשם
למדתי איך שהוא להסתפק
עם הטעם שנשארמתוך פחד ופחדנות
קראתי לידידות אהבה
והרגשתי כאילו אני אשמה
וכך , לא הוצאתי מילה
על כל הנשיקות הבאות
עד האחרונה ( הנשיקה האחרונה
עד הנשיקה האחרונה

נינה ברזילי
רדיו נינה