ITAN MAZI SOU GIOTA NEGKA
STEFAN KORKOLIS
MORAITIS


זה היה איתך
אני והחיים שלי בנפרד
פנים אל פנים
תמיד כמו שני זרים

אני מכל זה חיכיתי להרבה
וזה הרבה לחכות
כי לשנינו היו חלומות ציפרים
מסע בכוכבים שונים


אבל ידי נשארו סגורות
עוף אתה ושכח אותי
כי לשנינו היו חלומות של ציפרים
בכוכבים שונים

הדבר היחיד שהצלחתי יחד
בחיים ובהגיון
הדבר היחיד שהצלחתי יחד
בחיים
היה איתך


הדבר היחיד שהצלחתי יחד
בחיים
היה איתךעכשיו הכל בנפרד
עיניים עצומות
הקווים סגורים
יש כאלה שנולדו באיים
ויש את אלה שנולדו
במצוקים פגומים

מדוע לחיות אחרת את השמחה
שם ממול
שם באותה מיטה?
ואחרים רק בסרטים
באהבה לנצח

כי לשנינו היו חלומות ציפורים
בכוכבים שונים


הדבר היחיד שהצלחתי יחד

בחיים ובהגיון
הדבר היחיד שהצלחתי יחד
בחיים
היה איתך


הדבר היחיד שהצלחתי יחד
בחיים
היה איתך
תרגום נינה ברזילי
היה איתך