EISAI MAXERI TERZIS

Lyrics: Εύη Δρούτσα
Music: Γιώργος Θεοφάνους


את כמו סכין
את סכין שלא יוצאת מהחזה שלי
ואם את המוות
עזרי לי לחיות
את סכין שלא יוצאת מבית החזה שלי
כמה שלא שאפסיד , בך אני רוצה שוב לזכות


איזה דרישות יש לאלוהים
שלא ארצה אותך , אבל אוהב אותך
איזה דרישות יש לאלוהים
כאשר אני זורק אותך
שוב אני מחפש אותך


את סכין שלא יוצאת מהחזה שלי
ואם את המוות
עזרי לי לחיות
את סכין שלא יוצאת מבית החזה שלי
כמה שלא שאפסיד , בך אני רוצה שוב לזכות


ראי איזה דרישות יש לאלוהים
שלא ארגיש אותך
ובכל אופן את נוגעת בי
איזה דרישות יש לאלוהים
שוב מהדלת את מחזירה אותי


את סכין שלא יוצאת מהחזה שלי
ואם את המוות
עזרי לי לחיות
את סכין שלא יוצאת מבית החזה שלי
כמה שאפסיד , בך אני רוצה שוב לזכות

נינה ברזילי
רדיו נינה