DEN IPARXI XORO GIA PLIGES PARIOS
אין כבר מקום לכאב


מילים ולחן יאניס פריוס

לשווא סימנת את גופי

לשווא , כעת את מנסה למצוא אותי
מה עוד את רוצה מהחיים שלי
לפתוח עוד פצע
את כבר לא יכולה

אין כבר מקום לפצעים
אין מקום
כל הפצעים עדיין פתוחים , דם נוטף מהם
אל תהרגי ככה את האהבה פעמיים
אין כבר מקום לכאב , אין מקום

לשווא סימנת את גופי
גוף שכבר שנים מדמם
כבר נגמר לי כוח הסבל
אין לו כוח לעמוד בזה


אין כבר מקום לפצעים
אין מקום
כל הפצעים עדיין פתוחים , דם נוטף מהם
אל תהרגי ככה את האהבה פעמיים

אין כבר מקום לכאב , אין מקום

נינה ברזילי
רדיו נינה