To Aspro mou poukamiso Dalaras 2017
חולצתי הלבנה
החולצה הלבנה שלי
לא יודעת לדבר
היא רק יודעת לנפץ כפתורים
ולשיר בשקטלשלוח את נשימתה לאלוהים
בקצב הזיביקיקו
החלוצה הלבנה שלי
לא מתאימה לי הלילה

אני אוציא את החולצה שלי
ואשליך את עצמי לאש
ולפני שכולי אשרף
אותך אני אלבש


כדי שתהי קרובה אלי
מתוך אהבה תצא צעקה
ועל כל מה שביזבזתי עליך
אני אסלח לך

חולצתי הלבנה
את נשמתי מאירה
עם כתם על הצווארון
כאילו והיית איתי


אני אשים אש בריקוד
לחזור אחורה אני לא יכול
על חולצתי הלבנה
אני פורש את חיי

אני אוציא את החולצה שלי
ואשליך את עצמי לאש
ולפני שכולי אשרף
אותך אני אלבש

כדי שתהי קרובה אלי
מתוך אהבה תצא צעקה
ועל כל מה שביזבזתי עליך

אני אסלח לך
על כל מה שביזבזתי עליך
אני אסלח לך

תרגום רדיו נינה
נינה ברזילי