EKANA AGONA PARIOS


נאבקתי (נלחמתי עם עצמי)

נאבקתי עם עצמי חזק
נלחמתי למצוא דרך
להוציא אותך מחיי
ולהפסיק לומר לך סגאפו


עייפתי מאד לשכוח אותך
עייפתי אני אומר לך מילת כבוד
,הגעתי למצב של הקרבה
בכדי להרגיש חופשי
לצאת מנצח


נלחמתי עם עצמי בכדיי לא לכאוב
נלחמתי לא להרגיש רגשות אשם
אבל אני לא מאשים אף אחד
על כל מה שאני עובר
רק את אשמה


עייפתי מאד לנסות לשכוח אותך
עייפתי , אני אומר לך מילת כבוד
,הגעתי למצב של הקרבה
בכדי להרגיש חופשי
בכדי לצאת מנצח