יום שלישי פעמיים כי טוב עם נינה ב21:00
ΑΠΟΨΕ ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΝΑ ΑΠΟ ΙΣΡΑΙΛ


http://www.radio-nina.com/