PDA

View Full Version : בעקבות הגשם המרובה שירד הארץHELI
29th March 2012, 09:34 PM
בעקבות הגשם הרב שירד על ארצנו המשורר המוערך יורם טהר לב כתב שיר לכנרת, אני רוצה לשתף אתכם, תיהנו


הארוטיקה של הכינרת
יורם טהרלב
הוי כינרת כינרת כינרת
מזל שאת אצלנו ולא בארץ אחרת.
לו היית בשוויץ או בפינלנד, היית אפס !
שם יש אלפים כמוך !
שלא לדבר על סקוטלנד, שם היו קוראים לך פשוט לוך......
אבל אצלנו, כינרת כינרת,
מתייחסים אליה כמו לדוגמנית צמרת,
ומעל דפי העיתונות ועל גלי האתר
מדווחים כשנוסף לה או יורד לה סנטימטר.
ואולי, ותסלחו לי אם זה נשמע קצת אידיוטי,
כוח משיכתה בא לה רק בזכות הדימוי הארוטי.
כשאתה מביט במפה אתה מגלה
כי בעניין הזה יש לה כמה פיתויים בעלי ערך :
על בטנה כתוב 'פוריה'
בין מתניה שם 'בית ירך'
ואם תמשיך תמצא בדרך
שני מקומות מבטיחים שיגעון :
לאחד קוראים - בית זרע
לשני קוראים - האון,
ואם לא תפסיק באמצע
תיכנס למבוא חמה
ותוך דקות אתה תגיע,
בלי ספק, אל הרמה.
ואתה עומד מול אלה וחוזר לשאול בתום :
הוי כינרת שלי, ההיית או חלמתי חלום?