PDA

View Full Version : לאדינוNina
22nd October 2011, 03:26 AM
לאדינו היא שפה (http://www.radio-nina.com/wiki/שפה) רומאנית יהודית (http://www.radio-nina.com/wiki/שפות_רומאניות_יהודיות) המדוברת על ידי צאצאי מגורשי ספרד (http://www.radio-nina.com/wiki/יהדות_ספרד#.D7.A6.D7.90.D7.A6.D7.90.D7.99 _.D7.9E.D7.92.D7.95.D7.A8.D7.A9.D7.99_.D7.A1.D7.A4 .D7.A8.D7.93), וידועה גם בשמות "ספאניולית" (בעברית), "ג'ודיזמו", "Judeoespañol", ספרדית־יהודית או רק אספאניול בשפת הלאדינו המדוברת. לאדינו הוא השם הנפוץ ביותר כיום ללשון "הספרדית-היהודית", בעבר המונח לאדינו היה לשפה המשמשת לתרגום כתבי קודש בלבד הכתוב באותיות רש"י (http://www.radio-nina.com/wiki/כתב_רש), שפה שיוחדה לכתיבה והייתה שונה משפת הדיבור.

http://www.michalheld.com/image/users/95351/ftp/my_files/rodes1.jpg
בית הכנסת באי רודוס ששימש את בני הקהילה
היהודית הספרדית מאות שנים.


ויקפדייהhttp://www.radio-nina.com/image/users/95351/ftp/my_files/rodes1.jpg
http://www.yeshiva.org.il/wiki/images/thumb/5/59/Radato0746.jpg/250px-Radato0746.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Chania_-_Greek_Orthodox_cathedral_indoor.jpg/250px-Chania_-_Greek_Orthodox_cathedral_indoor.jpg
גלות ירושלים אשר בספרד" (עובדיה א', 20):
היהדות הספרדית – מבוא היסטורי, ספרותי ולשוני וכמה שאלות זהות
(עודכן לאחרונה בינואר 2009)
בשנים האחרונות מחקרי הוקדש ברובו ללשון הספרדית היהודית (לאדינו), לספרותה ולתרבותה. בלב המחקר עמדה עבודת
הדוקטור ובעקבותיה הספר על סיפוריהן האישיים של מספרות עממיות דוברות שפה זו (http://www.radio-nina.com/95351/personal_narrative). במקביל הקדשתי מחשבה וכתיבה לנושאים שונים שנגזרים מהעיסוק המרכזי, ואת תוצאותיה ניתן למצוא במבחר מאמרים שעוסקים בתרבות ובזהות היהודית הספרדית. בעמוד זה ארחיב לגבי התרבות המרתקת ששורשיה בספרד בימי הביניים והיא התפתחה בארצות התפוצה של מגורשי ספרד מ-1492 ואילך, ובסיום אציע ראייה חדשה של המודל התרבותי היהודי הספרדי כים תיכוני במהותו. בפתח הדברים חשוב להזכיר שבשיח הציבורי הישראלי אוגדו כל הקהילות שמוצאן אינו במערב בהגדרה "מזרחים" ו/או "ספרדים", במובחן מ"אשכנזים". הגדרה זו מרחיבה ואינה מדוייקת, שהרי היהודים הספרדים הם מגורשי ספרד וצאצאיהם וברוב המקרים אין קשר בין היהודים שמוצאם מארצות המזרח לבין היהודים שחיו בימי הביניים בחצי האי האיברי.


תקופת תור הזהב דועכת עם התגברות הכיבוש מחדש (הרקונקיסטה) של ספרד על ידי הנוצרים, שאורך כ-300 שנים. יהודי ספרד חווים בתקופה זו גזרות והתנכלויות, ובשיאן פרעות קנ"א (1391) שבמהלכן חרבו קהילות יהודיות רבות. ב-1481 התמנתה האינקויזיציה במטרה להפוך את ספרד לנוצרית. פעילותה כוונה בעיקר להעלאתם על המוקד של האנוסים – יהודים שחיו כלפי חוץ כנוצרים והמשיכו לקיים את חוקי ההלכה היהודית בסתר. עם הפיכת ספרד לממלכה נוצרית נחתם צו הגירוש שפורסם ב-31 במארס 1492 ונכנס לתוקף ב-31 ביולי באותה שנה. ב-ז' באב, בסמוך לתאריך חורבן שני בתי המקדש, עזבו אחרוני היהודים את ספרד. מפאת קוצר הזמן הם נאלצו למכור את רכושם הפרטי במחיר נמוך ביותר או לנטשו. רכושם הציבורי הוחרם ונמסר להקמת מנזרים וכנסיות. המצבות היהודיות נעקרו ובתי הקברות הפכו לשדות מרעה. תקופת זוהר בתולדות העם היהודי הגיעה לסיומה באחת בגירוש ספרד – אקט אכזרי שנתפס עד היום במושגים של חורבן וגלות. תוצאות הגירוש מבחינת היהודים: הפסד ברכוש ונזקים בגוף ובנפש. לא רק המגורשים עצמם נפגעים, חיסולה של יהדות ספרד משפיעה על ירידה חומרית ורוחנית של האומה היהודית כולה.

היהודים בספרד מחורבן בית שני ועד הגירוש (http://www.radio-nina.com/95351/judeo_spanish_ladino#היהודים בספרד)