PDA

View Full Version : שירים בלאדינוtiran
18th November 2011, 02:49 PM
-1-

לה וידה דו פור אל ראקי


לה וידה דו פור אל ראקי
יו נו פואדו דשאר לו
דה בב'ר נונקה מה ארטי
דה טאנטו אמארלו

קואנדו אסטה אן אל באריל
נו אב'לו יו דה טודו
קואנדו מה אגו קיור קאנדיל
מה קאייגו אן אל לודו

אל מוס אזה דיב'ורסיאר
קאזאמיינטוס דה אורוס
לה וידה מוס אזה פאסאר
קון ריזאס אי קון יורוס

קואנדו מה ב'ו אה ב'ייז'אר
אל פאסה פור מי בוקה
אל מה אזה אלגראר
אמפסו אה ביילאר פולקה

מה סיינטו יו איז'ו ב'ארון
מה סיינטו יו פרימריו
סין טנר ליראס אן אל קאשון
מה סיינטו מיליונאריו

דה מי מוז'ר מה ב'ו ספארטיר
דל ראקי נו מה ספארטו
מה קומו טודאס לאס פאראס
דה אל סולו יו מה ארטו

לה וידה דו פור אל ראקי
נו פואדו יו דשאר לו
דה בב'ר נונקה מה ארטי
דה טאנטו אמארלו

tiran
18th November 2011, 03:08 PM


אב'רי טו פוארטה סראדה

אב'רי טו פוארטה סראדה
קה אן טו באלקון לוז נו איי
אל אמור אה טי טה ב'לה
פארטימוס רוזה, פארטימוס דה אקי

דמאנדי פור לה טו ארמוזורה
קומו טה לה דיו אל דיו
לה ארמוזורה טויה אס פורה
לה מרסקו סולו יו

אדיו קרידה

טו מאדרה קואנדו טה פאריו
אי טה קיטו אל מונדו
קוראסון איה נו טה דיו
פארה אמאר סגונדו

אדיו
אדיו קרידה
נו קרו לה ב'ידה
מה לה אמרגאטס טו

ב'ה בושקה אוטרו אמור
אחרב'ה אוטראס פוארטאס
אספרה אוטרו ארדור
קה פארה מי סוז מוארטה

אדיו
אדיו קרידה
נו קרו לה ב'ידה
מה לה אמרגאטס טו

tiran
18th November 2011, 03:10 PM
ארב'ולס דה אלמנדרה

ארב'ולס דה אלמנדרה קה יו פלאנטי
פור לוס טוס אוז'וס ב'דרוליס
דאמ'ה ליסנסיה ניניה קה יו פור טי
קה יו פור טי מה מוארו יו

קה יו פור טי
קה יו פור טי
קה יו פור טי
מה מוארו יו

פור אונה ניניה ארמוזה מה ב'ו מוריר
לה סו פוארטה קרו אב'ריר
לה פוארטה דה מי קרידה יה סה אב'ריו
דה לאגרימאס יה סה אינצ'ו

קה יו..........

סה אינצ'רון מיס אומברוס אי מיס בראסוס
דה לוס טויוס אנטר'נסאדוס
קומו לה פרימאב'רה אנסי סאליו
לה בלה ניניה קה אמו יו

קה יו.......

ארמוזה סוז קרידה אן קאנטידה
אה טי דזאו אלקאנסאר
סי יו נו טה אלקאנסו מי קרידה
מי ב'ידה טה ב'ו אמפר'זנטאר

קה יו...........

tiran
18th November 2011, 03:12 PM
קואנדו אל ריי נמרוד

קואנדו אל ריי נמרוד אל קאמפו סאליה
מיראב'ה אן אל סיילו אי אן לה אסטרייה
ב'ידו לוז סאנטה אן לה ג'ודריה
קה אב'יה דה נאסר אברהם אבינו

אברהם אבינו פאדרה קרידו
פאדרה בנדיצ'ו לוז דה ישראל

לה מוז'ר דה תרח סה קדו פרנייאדה
דה דיהאן דיה אל לה פר'גונטאב'ה
דה קה טנש לה קארה טאן דמודאדה
איה יה סאב'יה אל ביין קה ט'ניה

אברהם אבינו.........

לואגו אה לאס קומאדרס אנקומנדאב'ה
קה טודה מוז'ר קה פרנייאדה קדארה
לה קה פאריירה איז'ו אל פונטו לו מאטארה
קה אב'יה דה נאסר אברהם אבינו

אברהם אבינו......

סיירטו לואר'מוס אל ב'רדאד'רו
סאלוד'מוס אל קומפאדרה אי אל מוהל
קה פור סו זכות מוס ב'נגה אל גואל
אי ריחמה אה טודו ישראל

אברהם אבינו..............

tiran
18th November 2011, 03:13 PM
סי לה מאר ארה דה לצ'ה


אן לה מאר איי אונה טור'ה
אן לה טור'ה איי אונה ב'נטאנה
אן לה ב'נטאנה איי אונה ניניה
קה אה לוס מארינרוס יאמה /2

דאמה לה מאנו טו –פאלומבה
פארה סוב'יר אל טו נידו
מאלדיצ'ה קה דורמיס סולה
ב'נגו אה דורמיר קוטיגו /2

סי לה מאר ארה דה לצ'ה
לוס בארקיטוס דה קאנלה
יו מה מאנצ'ריה אנטרה
פור סאלב'אר לה טו באנדיירה /2

סי לה מאר ארה דה לצ'ה
יו מה אריה פשקאדור
פשקאריה מיס דולורס
קון פלאבריקאס דה אמור /2

נו מה מאטס קון קוצ'יאו
ני מנוס קון רב'ולב'ר
מאטה מה קון טוס אמורס
אן טוס בראסוס מורירה/2

לה אמור אמפסה דה לוס אוז'וס
אי אבאשה אל קוראסון
דל קוראסון סה ב'ה אל בופ'ה
דה איי נו איי מאס אסקאפסיון /2

tiran
18th November 2011, 03:14 PM
אברי אסטה אבז'ור, ביז'ו


אברי אסטה אבאז'ור ביז'ו
אב'רי לה טו ב'נטאנה
פור ב'ר טו קארה מורנה
אל דיו דאר מי אלמה

פור לה טו פוארטה יו פאסי
יו לה טופי סרראדה
לה יאב'דורה יו בזי
קומו בז'אר טו קארה

נו קרו מאס קה מה אב'לס
ני פור מי פוארטה פאסס
מאז אנטס מה קרייאס ביין
אגורה טה יילאטס

אב'ריטה טיירה, אב'ריטה
אי קוב'רימה אריינטו
אי פואדה סר אסקאפארה
דה אסטה מאל אפרטו

סי טו דה מי טה אוליביד'אראס
טו ארמוזורה פיידרס
דינגון ניניו טה אנדנייארה
אן לוס מיס בראסוס מואראס

tiran
18th November 2011, 03:15 PM
סוז מוי ארמוזהסוז מוי ארמוזה
בלאנקה קומו לה רוזה
לה אורה דה טו רב'יה
מה מטס אן גראנדה אפרטוטנגו מארידו ב'ייז'ו
נו מה דשה ביב'יר
אל דיה אל יורה
לה נוצ'ה קאנטאר
אי קומו יו ב'ו ביב'יר

tiran
18th November 2011, 03:16 PM
איר מה קרו מאדרה אה ירושלים


איר מה קרו מאדרה אה ירושלים
אה פיזר לאס יירבאס
אי ארטארמה דה אייס

אן אל מה ארימו יו
אן אל מה אפיגורו יו
אן אל סניור דה טודו אל מונדו /2

אה ירושלים לה ב'יאו דה אנפ'רנטה
אולב'ידו מיס איז'וס
אי מיס פאריינטס

אן אל מה ארימו יו
אן אל מה אפ'יגורו יו
אן אל סניור דה טודו אל מונדו /2

willy78901
21st May 2012, 02:01 PM
באיזה שפה זה איטלקית?

Nina
21st May 2012, 05:45 PM
בלאדינו
אוליי תספר לנו מי אתה?
אתה כל יום מחליף שם , ומפרסם ביטוח לרכב
כעת אל על?
מה הקטע